Program 500+ komu przysługuje?

Program 500+ komu przysługuje?

Program 500+ poprawia komfort życia u wielu rodzin, jednak nie wszyscy mogą spodziewać się przyznania takiej zapomogi finansowej. Istnieją specjalne kryteria, według których państwo przeznacza rodzinie pieniądze, dlatego warto się z nimi dokładnie zapoznać.

Kryteria przyznawania 500+

Kwota 500 złotych netto przyznawana jest rodzinom na drugie oraz kolejne dziecko. Świadczenia te wypłacane są co miesiąc, w sposób regularny, aż do osiągnięcia przez dziecko statusu pełnoletniego. Jak widać jest to olbrzymia pomoc finansowa dla wielu rodzin, dlatego też nic dziwnego, że coraz większa ich liczba stara się o przyznanie takich świadczeń, jednak trzeba wypełnić wtedy odpowiednie wnioski.

Ważną informacją dla zainteresowanych osób jest to, że w przypadku drugiego dziecka nie będzie trzeba obawiać się o próg dochodowy, gdyż takie świadczenie otrzyma każda rodzina, niezależnie od tego, jaki próg dochodowy osiąga, oczywiście mowa tutaj cały czas o drugim dziecku. Istotnym aspektem jest też to, że w przypadku urodzenia się w rodzinie drugiego dziecka, gdy dochód rodziny przekraczał 800 zł i po urodzeniu drugiego dziecka, nie będzie on już przekraczał tej kwoty, świadczenie zostanie przyznane na dwójkę dzieci i będzie można je pobierać do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenia na pierwsze dziecko

W przypadku świadczeń na pierwsze dziecko, warto wiedzieć o tym, że właśnie w tym przypadku obowiązuje górny próg dochodowy, który nie może przekraczać 800 zł. Większa kwota obowiązuje w przypadku rodzin z osobami niepełnosprawnymi, gdyż wtedy próg podnoszony jest do 1200 zł netto na osobę. Oczywiście takie rozliczenia trzeba przedstawiać w odpowiednich urzędach każdego roku, aby można było być pewnym tego, że świadczenie będzie przyznawane rodzinie co roku. Widać wyraźnie, że wszystko jest ściśle uregulowane i do takich zasad trzeba się dostosować, w wielu przypadkach świadczenia są jednak ekspresowo przyznawane, przeznaczać można je m.in. na zabawki dla dziecka, odzież, czy też materiały edukacyjne i książki. Dzięki temu komfort każdej rodziny może się diametralnie zwiększyć.

Jeżeli masz problem z wypełnieniem świadczenia, możesz zwrócić się z prośba o pomoc do biura rachunkowego z Krakowa – www.roscotax.pl