Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości

Działalność przedsiębiorstw związana jest z nieustannym rozwojem i podnoszeniem pułapów osiągnięć. Aby umożliwić swojej firmie nieskrępowany, płynny rozwój potrzebne są środki finansowe, które można pozyskać w drodze kredytu. W sytuacji, gdy pojawia się okazja zakupu nieruchomości lub rozrastająca się firma potrzebuje dodatkowej przestrzeni, również jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, której plany rozwojowe przewidują inwestycję w nieruchomości, możesz skorzystać ze zróżnicowanej oferty kredytów inwestycyjnych. Kredyty inwestycyjne to forma pożyczek bankowych, przewidująca inwestycję w nieruchomość, przeznaczona na cele, związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, nie cele mieszkaniowe. Ubiegając się o kredyt inwestycyjny, należy zapoznać się z oferta instytucji, które posiadają zakres niezbędnych wymagań, określonych dla właścicieli przedsiębiorstw, zainteresowanych kredytowaniem swoich inwestycji w nieruchomości.

Kredyt inwestycyjny przyjazny przedsiębiorcy

Wśród banków, oferujących kredyty inwestycyjne, można znaleźć ofertę instytucji, oferujących atrakcyjne warunki kredytowania dla przedsiębiorców, przewidując uproszczone procedury, związane z weryfikacja wniosku. Oferty takie nie stawiają przedsiębiorcy wymagań długotrwałego funkcjonowania w branży oraz gwarantują stuprocentowe finansowanie inwestycji na długi termin kredytowania, nawet bez wkładu własnego. Taką ofertę łatwiej znaleźć, interesując się kredytem inwestycyjnym na nieruchomości pod wynajem. Łatwiej skorzystać z dogodnych warunków kredytowania, działając w ramach spółki celowej. Utworzona w celu wzięcia kredytu inwestycyjnego spółka, skupiająca wspólników niezadłużonych, którzy najczęściej wnoszą w inwestycję swój kapitał, działa z reguły w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Formalności możliwe do przejścia

Wnioskując o kredyt inwestycyjny, jako przedsiębiorca będziesz musiał przedstawić wymaganą dokumentację, potwierdzającą płynne działanie firmy. Banki, zarówno przewidujące uproszczoną procedurę, jak i te, które weryfikację wniosków traktują skrupulatnie, potrzebują zapoznać się z rozliczeniami PIT, zaświadczeniami z ZUS i Urzędu Skarbowego. Warto zorientować się, czy dany bank wymaga przedstawienia biznesplanu oraz czy firma powinna legitymować się wieloletnim doświadczeniem w branży. Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci wpisu do hipoteki nieruchomości, cesji wierzytelności, weksla in blanco lub blokady rachunku