Karta podatkowa - prawa i obowiązki

Karta podatkowa – prawa i obowiązki

Obecnie jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej jest tak zwana karta podatkowa. Ta forma rozliczania podatków dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które prowadzą indywidualnie swoją działalność gospodarczą, ale także dla osób, które działają w spółce cywilnej. Możliwość rozliczania się dzięki karcie podatkowej związana jest głównie z tym, jaki rodzaj działalności wykonujemy oraz z różnymi warunkami takimi jak na przykład miejsce jej prowadzenia.

Podatnicy, którzy prowadzą kartę podatkową, nie muszą prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych, tak jak to jest w przypadku innych osób wykonujących działalność gospodarczą, ale nie oznacza też to, że nie mają oni żadnych obowiązków.

Dlaczego warto prowadzić kartę podatkową?

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg podatkowych, nie muszą także składać rocznego zeznania o swoich dochodach, oraz nie muszą także wpłacać żadnych zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowo mogą oni obniżyć podatek, który wynika z decyzji zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie zatem mają obowiązki podatnicy rozliczający się za pomocą karty podatkowej?

  1. Muszą oni za każdym razem na żądanie klienta wystawić rachunki i faktury, które potwierdzają sprzedaż danych towarów czy też wykonanie danej usługi
  2. Muszą oni również przechowywać wszelkie kopie dokumentów, które potwierdzają sprzedaż. Dokumenty te muszą być posegregowane w odpowiedniej kolejności zgodnej z numeracją i chronologią. Dokumenty te podatnicy muszą także przechowywać przez okres 5 lat
  3. Zobowiązani są oni także do tego, aby każdego roku następującego po roku podatkowym złożyć do 31 stycznia odpowiednią deklarację PIT-16A. W tej deklaracji składają oni informacje dotyczące wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczonej od karty podatkowej w każdym miesiącu poprzedniego roku podatkowego
  4. Wymagany jest również, aby prowadzili oni ewidencję swoich pracowników i każdemu założyć kartę przychodu, jeśli zatrudniają ludzi
  5. Dodatkowo muszą także zawiadomić naczelnika swojego Urzędu Skarbowego o: wszelkich zmianach, jakie zaszły w złożonym wniosku o zastosowanie karty podatkowej oraz zakończeniu prowadzenia działalności

Jakie są ograniczenia przy prowadzeniu karty podatkowej?

  1. Nie mogą oni zatrudniać pracowników na umowę o dzieło czy też umowę zlecenie
  2. Mają wyznaczone limity na zatrudnianie pracowników na umowę o pracę
  3. Mogą korzystać tylko z usług specjalistycznych innych firm
  4. Drugi współmałżonek nie może w tym samym czasie prowadzić działalności w takiej samej branży
  5. Brak jest również możliwości, aby skorzystać z różnych ulg oraz z różnych odliczeń od podatku