Kantor BTC bez weryfikacji. Najlepszy kurs i miejsca transakcji

Kantor BTC bez weryfikacji. Najlepszy kurs i miejsca transakcji

Kryptowaluty zdobyły ogromną popularność w ostatnich latach, a Bitcoin (BTC) jest niewątpliwie najbardziej znaną kryptowalutą. W miarę rosnącego popytu na Bitcoin wzrasta również potrzeba wygodnych i bezpiecznych platform do jego zakupu. W tym artykule przyjrzymy się pytaniom: Gdzie kupić BTC bez weryfikacji? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy istnieje kantor BTC bez weryfikacji? Koniecznie przeczytaj.

Czym różni się kantor kryptowalut od giełdy kryptowalut?

Chcąc kupić kryptowaluty, możesz skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą z nich jest popularna giełda kryptowalut. Aby dokonać na niej zakupu, musisz wpierw założyć konto, zasilić je powszechną walutą (np. złotówkami lub euro), a następnie dokonać zakupu. Na giełdzie jednak aktualna cena kryptowalut uzależniona jest od zachowania użytkowników.

Tymczasem w kantorze kryptowalut cena ustalana jest przez właściciela, który dorzuca swoją marżę, ale w zamian bierze na siebie ryzyko wahań cen waluty na giełdzie. Warto zaznaczyć, że zarówno giełda, jak i kantor umożliwiają zakup kryptowalut jedynie zweryfikowanym użytkownikom. Co to właściwie znaczy?

Czym jest weryfikacja na giełdach kryptowalut?

W 2018 roku rynek kryptowalut został częściowy uregulowany przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Dyrektywa ta oznaczona numerem 2018/843 a powszechnie znana jako Dyrektywa V AML ma na cel zapobieganie wykorzystania systemu finansowego do prania pieniędzy. Jednym z zapisów określonych w tej dyrektywie jest wymóg KYX (Know Your Customer), który zobowiązuje giełdy i kantory kryptowalut do identyfikacji i weryfikacji swoich klientów. Czy to oznacza, że kantor BTC bez weryfikacji nie istnieje?

Kantor BTC bez weryfikacji — istnieje czy nie?

Aby użytkownik został zweryfikowany na giełdzie kryptowalut, poza wprowadzeniem swoich danych osobowych musi przesłać z reguły skan dokumentu tożsamości, zdjęcie swojej twarzy, a niejednokrotnie także wyciąg z rachunku bankowego lub rachunek za media. W przypadku kantorów procedurę tę można nieco uprościć jednak ciężko znaleźć w Europie kantor BTC bez weryfikacji tożsamości użytkownika.

Uproszona procedura weryfikacji tożsamości — gdzie znaleźć taki kantor?

Choć weryfikacja może być uciążliwa i wymagać od użytkownika przekazania pewnych informacji osobistych, jest to istotny element budowania transparentnego i bezpiecznego rynku kryptowalut. Przechodzenie przez proces weryfikacji może zapewnić większe bezpieczeństwo i zaufanie podczas dokonywania transakcji związanych z Bitcoinem. Jednym z miejsc, które wymaga weryfikacji tożsamości, ale w mniejszym stopniu niż giełdy jest kantor Egera.