Jak zadbać o bezbłędność zeznań podatkowych PIT-37?

Jak zadbać o bezbłędność zeznań podatkowych PIT-37?

Zeznanie podatkowe PIT-37 budzi wiele kontrowersji i nieścisłości. Tymczasem poprawność jego złożenia wpływa na szybkość otrzymania zwrotu, jeżeli takowy przysługuje. Dodatkowo gwarantuje brak konieczności kontaktu z organami podatkowymi i składania wyjaśnień. Sprawdź, jak złożyć bezbłędnie zeznanie podatkowe PIT-37.

Kto składa deklarację?

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, kto w ogóle zobligowany jest do składania zeznania podatkowego PIT-37. Otóż jest to formularz przeznaczony dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zleceniobiorców, emerytów czy osób współpracujących na podstawie umowy o dzieło. Innymi słowy, dotyczy on tych podmiotów, za które zaliczki na podatek dochodowy oblicza, pobiera i odprowadza płatnik. PIT-37 wypełniany jest na podstawie dokumentu PIT-11, który powinien zostać przekazany podatnikowi do końca lutego przez organ odprowadzający zaliczki.

Kiedy należy złożyć PIT-37?

Każdy, kto uzyska dochody podlegające opodatkowaniu, zobowiązany jest złożyć deklarację PIT-37. I odwrotnie, jeżeli w danym roku zostały uzyskane jedynie przychody zwolnione bądź podatnik nie uzyskał żadnych przychodów, nie składa zeznania rocznego. Jeśli jednak dochody podatnika w pewnej części podlegały opodatkowaniu, a w pewnej były zwolnione, to w zeznaniu wykazuje się jedynie dochody podlegające opodatkowaniu. PIT-37 powinien zostać złożony również w przypadku osiągnięcia przychodów, które równe są kosztom ich uzyskania lub poniesienia straty.

Dochody zagraniczne

Podatnicy uzyskujący dochody poza granicami kraju zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, gdy umowa międzynarodowa zakłada metodę proporcjonalnego odliczenia podatkowego nawet, jeśli w Polsce w danym roku nie zostały osiągnięte dochody. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa zakłada zwolnienie z progresją, podatnik jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji. Niemniej jednak w sytuacji, w której wykazuje on dochody zarówno zagraniczne, jak i krajowe, będzie musiał złożyć PIT-37 i to bez względu na to, jaką metodę opodatkowania przewidziano w umowie międzynarodowej.

Formy składania deklaracji podatkowej

Od 2019 roku istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowej poprzez Twój e-pit. W celu zalogowania się do portalu należy podać dane identyfikacyjne, takie jak pesel i przychody z dwóch poprzednich lat. Zeznania przygotowywane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie danych otrzymanych od płatników. Jeżeli jednak podatnik chce skorzystać z ulg czy odliczeń, musi we własnym zakresie uzupełnić deklarację. PIT-37 można złożyć także w tradycyjny sposób, w okienku podawczym Urzędu Skarbowego lub wysłać go na adres Urzędu pocztą. Istnieje możliwość złożenia go w placówce polskiego urzędu konsularnego, oddanie do administracji zakładu karnego czy wysłanie go poprzez program komputerowy. Bez względu na metodę, jaką podatnik zdecyduje się złożyć deklarację, powinien uzyskać potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego. Potwierdzenie to należy przechowywać aż do momentu, w którym przedawni się zobowiązanie podatkowe.