Jak wygląda i ile trwa proces wyceny nieruchomości – Września

Jak wygląda i ile trwa proces wyceny nieruchomości – Września

Zlecając wycenę nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu należy przygotować się na to, że jest to pewien proces obejmujący kilka etapów. Całość tego procesu, czyli czas od momentu zlecenia do otrzymania ostatecznej wersji operatu szacunkowego nieruchomości może potrwać od kilku dni, najczęściej jest to dziesięć, do kilku tygodni.

Jak wygląda i ile trwa proces wyceny nieruchomości – Września

Proces wyceny nieruchomości de facto zaczyna się od momentu podjęcia współpracy z rzeczoznawcą. Potwierdzeniem momentu początkowego jest umowa podpisana z rzeczoznawcą, ale ponieważ już w niej musi znaleźć się wiele szczegółów regulujących zlecenie, a mogą one w niej zaistnieć tylko pod warunkiem zaangażowania się obu stron, dlatego można uznać jako początkowy moment zlecenia złożenie oferty rzeczoznawcy na wykonanie wyceny nieruchomości.

Wgląd do dokumentacji

Rzeczoznawca majątkowy swoją pracę zaczyna od przeglądu wszelkiej dokumentacji dostarczonej mu przez zleceniodawcę. Przede wszystkim musi poznać sytuację prawną nieruchomości, potem cechy zabudowy, przychód przez nią generowany, jej potencjał inwestycyjny. Po zapoznaniu się z dokumentami następnym etapem będzie wizja lokalna, która pomaga w określeniu stanu nieruchomości, jej lokalizacji i funkcjonalności. Ten etap wyceny umożliwia porównanie nieruchomości do innych podobnych na rynku w podobnym obszarze działalności porównując takie cechy jak: popyt, stawka czynszu, podaż, stopa zwrotu dla inwestycji. 

Metodologia wyceny

Na tym etapie rzeczoznawca musi przyjąć określoną metodologię wyceny nieruchomości. Jej dobór regulują przepisy prawa w zależności od przyjętego celu wyceny. Wpływ na wybór właściwej metodologii będą też miały: cechy nieruchomości, jej rodzaj oraz aktualny stan rynku w tym samym obszarze działalności.

Wersja wstępna wyceny nieruchomości

To istotny etap całości procesu. Rzeczoznawca, zgodnie ze sztuką, przygotowuje wstępną wycenę, która zostaje przedstawiona zleceniodawcy. To moment, w którym w okresie 5 dniu można jeszcze raz zweryfikować przede wszystkim dokumentację jaką dysponują rzeczoznawca i zleceniodawca. Niepełny obraz dokumentów przekazanych na wstępie rzeczoznawcy może wypaczyć całość wyceny. Dlatego to dobry moment na całościową weryfikację.

Ostateczna wersja wyceny

Ostatnim etapem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzenie ostatecznej wyceny, na zapoznanie się z którą zleceniodawca ma kolejne 5 dni. Po tym czasie następuje przyjęcie pracy i zakończenie całego procesu. W szczególnych przypadkach rzeczoznawca może wykonać formę skróconą wyceny, praca przy niej jest znacznie krótsza, trwa ok. jednego tygodnia.

Opracowanie:
ABA Nieruchomości