Ekspert radzi: Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców

Ekspert radzi: Jak sprzedać dom bez zgody wszystkich spadkobierców

W chwili śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, co skutkuje jego nabyciem przez spadkobierców. Często zdarza się, że w skład spadku wchodzi nieruchomość, na przykład mieszkanie. Jeżeli nabycie spadku już nastąpiło, co potwierdza prawomocne postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, oraz gdy wszyscy spadkobiercy wyrażą na to zgodę, można taką nieruchomość sprzedać.

W takim wypadku należy dokonać działu spadku. Wymaga to formy aktu notarialnego. Przed notariuszem muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, którzy spadek przyjęli a następnie dokonać działu całego spadku, albo tylko jego części. Wymaga to jednak zgodnej woli wszystkich spadkobierców. Zdarza się jednak, że spadkobiercy nie mogą się dogadać. Wtedy pozostaje jedynie droga sądowa.

Sądowy dział spadku

Wniosek o dokonanie działu spadku składa do sądu spadkobierca. We wniosku należy zaproponować sposób podziału majątku spadkowego. O ile jest to możliwe, może on polegać na fizycznym podziale nieruchomości. Powstają wtedy odrębne lokale. Wnosząc o dokonanie takiego podziału, trzeba złożyć sądowi plan podziału nieruchomości.

Gdy nie ma możliwości fizycznego podziału nieruchomości, jeden ze spadkobierców może przejąć całą nieruchomość, spłacając pozostałych spadkobierców, stosownie do wysokości ich udziałów. Musi na to wyrazić zgodę i złożyć oświadczenie przed sądem. Jeżeli żaden ze spadkobierców nie chce albo nie może nabyć całej nieruchomości, zostanie ona wystawiona na sprzedaż. Taka sprzedaż odbywa się w drodze licytacji. Oznacza to, że zazwyczaj uzyskana cena jest niższa niż wartość rynkowa nieruchomości. Ponadto, cena zostaje pomniejszona o koszty postępowania.

Koszty sądowe

Warto również pamiętać, że postępowanie sądowe zazwyczaj jest długotrwałe i wiąże się z kosztami. Przede wszystkim są to opłaty sądowe. Ponadto, do kosztów należy doliczyć wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, o ile skorzystamy z jego pomocy. Czasami niezbędna jest wycena nieruchomości przez biegłego, co także zwiększa koszty postępowania. Im dłużej trwa postępowanie sądowe, tym większe prawdopodobieństwo, że wartość nieruchomości się zmieni. Oczywiście może ona wzrosnąć, ale jeżeli chcemy nieruchomość w przyszłości sprzedać, to do czasu działu spadku i sprzedaży nieruchomości na wszystkich współwłaścicielach ciążyć będzie obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie.

Sprawy spadkowe bywają często bolesne. Nierzadko pojawiają się różne problemy, w tym brak zgody pomiędzy spadkobiercami. Nie są to jednak sprawy bez wyjścia i obranie odpowiedniego postępowania sprawi, że pomimo braku zgody, nieruchomość wchodząca w skład spadku będzie mogła być sprzedana.

Czytaj Więcej