Dłużnik zmarł przed spłatą długu - co dalej?

Dłużnik zmarł przed spłatą długu – co dalej?

W społeczeństwie nadal funkcjonuje mylne przeświadczenie że dług wraz ze śmiercią dłużnika staje się nieaktualny. Jednakże nie ma żadnej specjalnej instytucji, która by takie długi spłacała. Zobowiązania zazwyczaj przechodzą na najbliższych krewnych w formie spadku. Dlatego warto znać swoje prawa i przebieg dziedziczenia długu, tak aby nie popełnić błędu rzutującego na całe życie.

Kodeks cywilny jasno określa że niespłacone zobowiązania z chwilą śmierci, przechodzą na spadkobierców (art. 922 kodeksu cywilnego). Najpierw ustala się kto należy do kręgu osób którym należy się spadek po zmarłym. Następnie  organy prawne uzyskują prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które umożliwia dalsze postępowanie spłaty długu. Spadkobiercy mogą otrzymać pozew do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku zostaje podjęte postępowanie egzekucyjne.

Jak postępować w przypadku długu zmarłej osoby

Spadkobiercy testamentowi i ustawowi różnią się od siebie okolicznościami nabycia długu. Testament, czyli ostatnia wola zmarłego – określa spadkobierców testamentowych, natomiast  spadkobiercy ustawowi są powołani do spadku z mocy ustawy. Po uzyskaniu takie informacji spadkobierca może skorzystać z trzech rozwiązań:

1. Odrzucić spadek

W takim przypadku, spadkobierca odrzuca zarówno wszelkie dobra (aktywa), jak i długi zmarłego. Należy jednak pamiętać aby dług odrzucić również w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci, gdyż w innym wypadku to one odziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli nie ma już innych krewnych zmarłego, dług przejmuje skarb państwa.

2. Przyjąć spadek wprost

Ta opcja przekazuje całą odpowiedzialność spadkobiercom. Wszelkie długi zmarłego, oraz cały dobytek są przekazane, z nieograniczoną mocą prawną.

3. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Oznacza to że odpowiedzialność jest limitowana wielkością aktywów które wchodzą w skład spadku.

Każda z tych opcji może okazać się dobra w zależności od kilku czynników. Jeżeli sytuacja jest jasna i nie ma żadnych ukrytych długów o które ktoś w przyszłości może się upomnieć, można wystąpić o spis inwentarza. Takie postępowanie jasno pokaże czy aktywa zmarłego przekraczają długi. W przypadku gdy sytuacja jest mocno na niekorzyść spadkobierców i kwota do uregulowania może negatywnie oddziaływać przez długie lata na domowy budżet, należy jak najszybciej odrzucić spadek – nie zapominając o najbliższych. Na przestrzeni lat, toczyło się wiele spraw zadłużonych dzieci, gdyż ich rodzice, nie wiedząc, bądź zapominając o takiej możliwości, spowodowali przekazanie długu.

Więcej informacji uzyskasz pod linkiem: https://buzzz24.com/