Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Wiele osób stosuje zamiennie terminy księgowość i rachunkowość. Jednak, mimo że należą do tej samej dziedziny nauki, nie są tożsame. Znajomość tych pojęć może zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, więc tym bardziej warto je poznać. Dlaczego w firmach istnieją działy księgowości, a nie rachunkowości? Które z tych pojęć zawiera więcej informacji na temat firmy?

Księgowość

Księgowość jest jednym z działów rachunkowości, co oznacza, że jest to pojęcie węższe. Księgowością nazywa się system, który służy do rejestrowania, czyli zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych w danej firmie. Znajduje się w nim spis towarów i usług zakupionych lub sprzedanych przez przedsiębiorstwo, pozostałe inwestycje, np. marketingowe czy wynagrodzenia pracowników. Dzięki niemu można również sprawdzić, jaką część środków pochłonęły podatki.

Najważniejszymi zadaniami działu księgowości są:

  • rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • tworzenie i czytelna prezentacja obrotów i sald,
  • katalogowanie dokumentów.

Oprócz powyższych działań, do bieżących zadań należą: ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, weryfikacja faktur i innych dokumentów, rozliczenia z kontrahentami, składanie deklaracji podatkowych czy sprawozdań finansowych.

Rachunkowość

Rachunkowość zawiera nie tylko ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla danej jednostki, ale także gromadzi i przetwarza wszelkie informacje, które stanowią podstawę dla podjęcia konkretnych decyzji, mogących zaważyć na prowadzeniu działalności. Przestawienie danych następuje przy pomocy ustalonego wcześniej miernika pieniężnego. W związku z tym rachunkowość przedstawia realną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Służy ona jako zabezpieczenie przed bankructwem, ponieważ daje decydentom czas na reakcję i podjęcie działań, mających na celu poprawę kondycji finansowej.

Naukę tę można podzielić na kilka działów. Głównymi odmianami rachunkowości są: rachunkowość zarządcza, finansowa, bankowa, budżetowa, podatkowa. Rozwój nowych technologii i globalizacja rynków spowodowały powstanie takich definicji, jak rachunkowość kreatywna oraz komputerowa.

Kto prowadzi księgowość?

Do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych zobowiązana jest każda organizacja, które figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym celem takiego działania jest określenie stopnia przejrzystości działalności. Działalności gospodarcze prowadzą pełną księgowość, natomiast pozostałe organizacje mogą zajmować się uproszczoną księgowością, opartą tylko na kosztach i przychodach.

Każda firma, która chce zaoszczędzić na kosztach własnych, może wyrazić chęć współpracy z biurem rachunkowym. Za odpowiednią opłatą, przedsiębiorstwo outsourcingowe jest w stanie prowadzić pełną księgowość wraz z terminową wysyłką deklaracji podatkowych oraz naliczaniem wypłat. Dlatego, pomimo pełnej informatyzacji tego działu, warto liczyć na pomoc doświadczonych profesjonalistów, którzy utrzymają porządek finansowy oraz przygotują dokumenty do ewentualnej kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *