Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Wiele osób stosuje zamiennie terminy księgowość i rachunkowość. Jednak, mimo że należą do tej samej dziedziny nauki, nie są tożsame. Znajomość tych pojęć może zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, więc tym bardziej warto je poznać. Dlaczego w firmach istnieją działy księgowości, a nie rachunkowości? Które z tych pojęć zawiera więcej informacji na temat firmy?

Księgowość

Księgowość jest jednym z działów rachunkowości, co oznacza, że jest to pojęcie węższe. Księgowością nazywa się system, który służy do rejestrowania, czyli zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych w danej firmie. Znajduje się w nim spis towarów i usług zakupionych lub sprzedanych przez przedsiębiorstwo, pozostałe inwestycje, np. marketingowe czy wynagrodzenia pracowników. Dzięki niemu można również sprawdzić, jaką część środków pochłonęły podatki.

Najważniejszymi zadaniami działu księgowości są:

  • rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • tworzenie i czytelna prezentacja obrotów i sald,
  • katalogowanie dokumentów.

Oprócz powyższych działań, do bieżących zadań należą: ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, weryfikacja faktur i innych dokumentów, rozliczenia z kontrahentami, składanie deklaracji podatkowych czy sprawozdań finansowych.

Rachunkowość

Rachunkowość zawiera nie tylko ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla danej jednostki, ale także gromadzi i przetwarza wszelkie informacje, które stanowią podstawę dla podjęcia konkretnych decyzji, mogących zaważyć na prowadzeniu działalności. Przestawienie danych następuje przy pomocy ustalonego wcześniej miernika pieniężnego. W związku z tym rachunkowość przedstawia realną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Służy ona jako zabezpieczenie przed bankructwem, ponieważ daje decydentom czas na reakcję i podjęcie działań, mających na celu poprawę kondycji finansowej.

Naukę tę można podzielić na kilka działów. Głównymi odmianami rachunkowości są: rachunkowość zarządcza, finansowa, bankowa, budżetowa, podatkowa. Rozwój nowych technologii i globalizacja rynków spowodowały powstanie takich definicji, jak rachunkowość kreatywna oraz komputerowa.

Kto prowadzi księgowość?

Do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych zobowiązana jest każda organizacja, które figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym celem takiego działania jest określenie stopnia przejrzystości działalności. Działalności gospodarcze prowadzą pełną księgowość, natomiast pozostałe organizacje mogą zajmować się uproszczoną księgowością, opartą tylko na kosztach i przychodach.

Każda firma, która chce zaoszczędzić na kosztach własnych, może wyrazić chęć współpracy z biurem rachunkowym. Za odpowiednią opłatą, przedsiębiorstwo outsourcingowe jest w stanie prowadzić pełną księgowość wraz z terminową wysyłką deklaracji podatkowych oraz naliczaniem wypłat. Dlatego, pomimo pełnej informatyzacji tego działu, warto liczyć na pomoc doświadczonych profesjonalistów, którzy utrzymają porządek finansowy oraz przygotują dokumenty do ewentualnej kontroli.